ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

کتابخوانی دیروي (reading circles) برای کودکان مکتب ابتدائیه با پیشینه پناهندگی یا مهاجرت

برابری آموزشي په عنوای شرط قبلی برای فرصت های برابر بخش مهمی از کار ما است. در همین راستا ما کتابخوانی دیروي را در سالن‌های مختلف کتابخانه‌های منطقه‌ای راه‌ اندازی کرده‌ ایم.

کودکان با پیشینه پناهندگی یا مهاجرت اغلب هنوز با خواندن مشکل دارند. این در ابتدا تأثیر منفی بر عملکرد انها در مکتب و بعداً بر آینده شغلی آنها تأثیر منفی می گذارد. معمولا حمایت لازم در خانه به دلیل نبود مهارت‌های زبان آلمانی نمی‌تواند تضمین شود. ما می‌ خواهیم با کتابخوانی های دیروي ما با این چالش مقابله کنیم. به عنوان بخشی از پروژه مشاوروي beeMentor ما، مشاورین داوطلب هر هفته با گروهی متشکل از کودکان شش تا هشت نفری مکتب اپتدایه که شش تا نه سال عمر داشته باشند در کتابخانه‌های منطقه‌ هامبورگ (بارمبک، بیلشتدت، اشتایلشوپ، و به زودی در وانس‌بک) کتاب می‌ خوانند.

با کتابخوانی دیروي، با خواندن مشاورین با صدای بلند ما می‌خواهیم تأثیر مثبتی بر خود خواندن کودکان بگذاریم، کودکان را تشویق کنیم تا خودشان با صدای بلند بخوانند و به این ترتیب مهارت‌های خواندن خود را تمرین کنند. ازتکنیک‌هایی مانند خواندن گروهی و دو نفره استفاده می‌شود و بازی‌های خواندن انجام می‌ شود یا تصاویر در بین آنها ترسیم می‌ شود تا آنچه که خوانده شده به تصویر کشیده شود. به این ترتیب، خواندن دیگر منحصر نیست و زیادتر به طور منفی با مکتب مربوط نمی‌ شود، بلکه به کودکان اجازه داده می شود تا لذت ببرند و مطابق با توانایی ها خود در یک گروه کوچک مشق نمایند. هدف این است که آنها به خواندن علاقه پیدا کنند و در خانه شروع به خواندن منظم کنند.

ما خوشحالیم که توانسته‌ایم داوطلبان زیادی را برای کتابخوانی دیروي جذب کنیم و بسیار سپاسگزاریم از حمایت‌هایی که پروژه ما از کتابخانه‌ها دریافت می‌ کند، که به ما مکان‌های لازم را فراهم می‌ کنند و همچنین در اجرای آن به ما کمک می‌ کنند.

کتابخوانی دیروي از بسیاری جهات برای ما بسیار ارزشمند است – با همکاری با کتابخانه‌های منطقه، ما نه تنها نمایانی انجمن خود را تقویت می‌ کنیم، بلکه دسترسی خود به خانواده‌ها را نیز افزایش می‌دهیم، که سپس می‌توانیم حمایت‌های بیشتری به آنها ارائه دهیم. برای داوطلبان، کتابخوانی دیروي فرصتی برای کار داوطلبانه ساختار یافته و قابل پیش بینی ارائه می دهد.

"کودکان امروز بسیار خوشحال و ذهین بودند، واقعاً عال بود. واقعاً می توان گفت که آنها احساس راحتی می کنند و شروع به ارتباط برقرار کردن با یکدیگر کرده‌اند."

آنا – مشاور در کتابخانه بیلشتدت

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.