ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

هموطن

از سال ۲۰۲۲، ما با انجمن های که در پروژه هموطن شریک هستن برای تقویت و شبکه سازی افغان های مقیم در آلمان کار می کنیم.

پروژه

هموطن ​

از جنوری ۲۰۲۲ bee4change بخشی از پروژه است که از سال ۲۰۲۳ توسط اتحادیه سازمان های (Vafo) حمایت میشود.

در هفت ایالات فدرالی المان ده شریک این پروژه از طرف وزیر مهاجران، پناهنگان و نماینده ادغام اجتماعی دولت فدرال المان تامین می شود.

هدف پروژه تقویت انجمن های افغان و ایجاد روابطه در المان است.

هموطن  به تقویت و روابط سازی میان سازمان های جامعه مدنی با ریشه افغانی در المان معتهد است.

با سپاس از تقویت ساختار های محلی. پناهندگان میتوانند برای کنار امدن با موافقیت در مجادله با زندگی روزمره نقاط استوار را به دست بیاورند تا بتوانند در اتحادیه های افغانی ساختار های جامعه معدنی  موکراتیک  همذات پنداری کنند.

این پروژه در سه بخش عمده  ذیل تمرکز میکند: 

  1. تقویت دوامدار برای سازمان ها و افغان های مهاجرو
  2. حمایت از اشخاص اسیب دیده در جامعه افغانی.
  3. در بخش نخست اتحادیه های افغانی که مهاجران افغان راحمایت میکنند تقویت میشوند.

این کار توسط کارگران تمام وقت و داوطلبانه از طریق  زیرساخت های فزیکی و دیجتالی با افزودن شبکه های محلی با جامعه معدنی اداری وسیاسی  انجام میشود.

علاوه بر این ابتکارات کوچک مهاجرین افغان از نگاه مالی ومعنوی تقویت و برای شان مشوره داده میشود بطور مثال در درساختن ساختار های و ارتباطات .

دربخش دوم وسوم برای مهاجرین افغان نظر به گروه مورد نظر  و متخصصین انجمن ها پلان ها مختلف ارایه میشود.

انجمن ما در قدم نخست برای ارایه کارگاه ها و برنامه ها به  علایق خانم های افغان توجه میکنند.

 این پروژه مسول شهر هامبورگ و منطقه شمال المان است.

نسبت به ثایر مناطق شمالی جهان  شهر هامبورگ یکی از پر نفوس ترین شهر مهاجرین افغان بشمار میرود.

ما در هامبورگ با مهاجرین افغان از نزدیک در تماس هستیم و بعدون تعهد انها کارکرد bee4change غیر قابل تصور خواهد بود

bee4change در سراسر کشور متعهد به مهاجرین افغان است و از ابتدا به همکاری ما در سراسر جهان یگانه سازمان که برای افغانها تاسیس شده پروژه هموطن است.

 

*Disclaimer: The publication does not represent an expression of opinion by the Federal Government Commissioner for Migration, Refugees and Integration, who is also the Federal Government Commissioner for Anti-Racism as the funding agency. The authors at bee4change e.V. bear sole responsibility for the content of their statements. The Commissioner expressly distances herself from all content that may be relevant under criminal or  liability law

هماهنگی منطقه ای

نارون سید

برای سولات بیشتر میتوانید از طریق وتساپ ویا ایمیل ادرس ذیل با من به تماس شوید

هماهنگر موقعیت

تمی گوزی بیرگ

برای سولات بیشتر میتوانید از طریق وتساپ ویا ایمیل ادرس ذیل با من به تماس شوید

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.