ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

ایجاد فرصت های مساوی.

اصلیت ، مذهب، رنگ پوست، جنسیت و موقعیت اجتماعی هنوزهم تأثیر قابل توجهی خود را بر فرصت ها و پیشرفت یک فرد دارد. به عنوان یک سازمان اجتماعی، ما از طریق پروژه های خود با این موضوع مبارزه میکنیم.

ایجاد فرصت های مساوی.

اصلیت ، مذهب، رنگ پوست، جنسیت و موقعیت اجتماعی هنوزهم تأثیر قابل توجهی خود را بر فرصت ها و پیشرفت یک فرد دارد. به عنوان یک سازمان اجتماعی، ما از طریق پروژه های خود با این موضوع مبارزه میکنیم.

مربی شوید

beeMentor!

از یک خانواده یا فردی پناهنده حمایت کنید تا راه خود را در زندگی روزمره پیدا کنند. در پروژه بی مینتور ما به شما در یک برنامه شش ماه جا میدهیم و برای کمک و حمایت از فامیل های سپانسر شده در بخش پروگرام های کلتوری، سفرها وبخش مشاوره از شما حمایت میکنیم.

beeMentor!

از یک خانواده یا فردی پناهنده حمایت کنید تا راه خود را در زندگی روزمره پیدا کنند. در پروژه بی مینتور ما به شما در یک برنامه شش ماه جا میدهیم و برای کمک و حمایت از فامیل های سپانسر شده در بخش پروگرام های کلتوری، سفرها وبخش مشاوره از شما حمایت میکنیم.

چې

یک جهان با فرصت های مساوی

bee4change e.V در بهار ۲۰۱۵ توسط گروهی از دانشجویان درهامبورگ تاسیس شد.
هدف ما تسهیل و ادغام سریع مهاجرین در جامعه است که منجر به یک زندگی با ثبات وراحت میشود.

چگونه

فرصت های عادلانه برای همه

به هدف حمایت همه جانبه از اشحاص که دارای سابقه مهاجرت و پناهندگی، پروژه های ما به بخش مختلفی تقسیم شده است. اینگونه ما میتوانیم به گروه های مختلف مورد هدف مان می رسیم.

چرا

ترویج عدالت اجتماعی

افرادی با سابقه مهاجرت و پناهندگی در آلمان از نظر اجتماعی و ساختاری محروم هستند. ما با پروژه های خود با این موضوع مبارزه می کنیم.

کمک کوچک، تفاوت بزرگ

کمک کوچک میتواند، می تواند تأثیر بزرگی داشته باشد. راه های مختلف برای مشارکت و گذاشتن تأثیر مثبت بر جامعه وجود دارد.

همه میتواند دراین سهم بگیرد

شما میتوانید در این کار با ما سهیم باشید و با مردم کمک کنید – هر سنت شما حساب میشود.

این ما هستیم

تیم ما

آیا به کمک نیاز دارید؟

مراکز مشاوره متعددی در آلمان در مورد موضوعات پناهندگی، مهاجرت و ادغام وجود دارد. در اینجا مجموعه ای از آدرس هایی را که می توانید با آنها تماس بگیرید پیدا خواهید کرد.

اخبار، رویدادها و موارد دیگر

آخرین خبرها

آیا تمایل دارید که تغییری ایجاد کنید؟

هر فردی می تواند در شکل گیری جامعه ما سهیم باشد.

Gerechte Chancen für alle

Um Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie umfassend zu unterstützen, gliedert sich unsere Arbeit in mehrere Projekte. So erreichen wir unterschiedliche Zielgruppen. Wenn du wissen möchtest, was wir genau machen, dann schau dir unsere Projekte gerne genauer an.

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.